Om VR-klinikken

Vår visjon

Så mange som 1/3 nordmenn strever med angst og fobier som begrenser hverdagen deres. Vårt ønske er at flest mulig skal få tilgang på behandling som faktisk virker, og som bidrar til å overvinne det man frykter på en effektiv og lærerik måte!

Moderne teknologi kombinert med kognitiv atferdsterapi

Vi benytter veletablerte prinsipper fra kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med det nyeste innen Virtual Reality-teknologi for å hjelpe deg med å overvinne angst og fobier. Alle våre behandlere er autoriserte kliniske psykologer med omfattende erfaring innen denne typen behandling.