top of page

VR-terapi

Overvinn frykt ved hjelp av moderne teknologi

VR-terapi er en ny og innovativ tilnærming til behandling av angst og fobier. Terapien kombinerer veletablerte teknikker fra kognitiv atferdsterapi med moderne Virtual Reality-teknologi, og muliggjør på denne måten eksponering for ulike fryktfremkallende situasjoner.

 

Eksempler på problemstillinger man kan jobbe med i VR-terapi er flyskrekk, høydeskrekk, tannlegeskrekk, blod-/sprøytefobi, sosial angst, angst for å holde presentasjoner/taler, angst for bilkjøring, angst for medisinske undersøkelser (MR, CT, operasjoner), klaustrofobi (heisskrekk, trange rom), angst for å ta offentlig transport, insekt-/dyrefobi (edderkopper, slanger, hunder, katter, etc.), med mer.

Ved hjelp av VR-terapi kan man på en trygg og effektiv måte utsette seg for de situasjonene man frykter, og dermed gradvis bygge mestringsfølelse. Den gode effekten oppstår fordi VR-opplevelsen i stor grad minner om virkeligheten. Eksempelvis betyr dette at dersom du eksponeres for en virtuell flyreise, så vil kroppen og hodet ditt reagere på samme måte som om du faktisk sitter i et virkelig fly.

 

Rent praktisk foregår terapien ved at klient og terapeut først bruker litt tid på å finne frem til situasjoner som klienten ønsker å trene på. Klienten tar så på seg VR-utstyret (VR-briller, hodetelefoner, m.m) og blir deretter guidet gjennom selve eksponeringen av terapeuten. Målet er å lære seg å håndtere frykten man opplever på en hensiktsmessig måte, og å erfare at den avtar etter hvert som man blir værende i situasjonen over tid. Terapeuten vil hele tiden justere opplevelsen slik at klienten oppnår best mulig effekt og læringsutbytte.

Et stadig økende antall studier viser at VR-terapi har god effekt for behandling av angst og fobier, og metoden benyttes i dag ved en rekke anerkjente behandlingsinstitusjoner over hele verden.

Hvorfor VR-terapi?

En praktisk tilnærming

Skreddersys til dine behov

Foregår i trygge rammer

Bygger mestringsfølelse

Gir raske resultater

Utføres av psykologer

bottom of page